Ana sayfa COĞRAFİ YAPI Köyümüz

Köyümüz

162
0

Merkez ilçenin en kalabalık köyü olan Meşeyolu ‘nun resmi belgelerde de geçen eski adı ve ilk adı Kortan ‘dır.Eski nüfus cüzdanlarında ve resmi belgelerde geçen bu adın Türkçe’de bir anlamı yoktur. Köy isimlerinin değiştirilmesi yasasına göre bu isim değiştirilerek meşelik bölgeye giden yol anlamında Meşeyolu yapılmıştır. 1993 tarihinden itibaren çok hızlı bir göç ile,tamamen olmasa bile,boşalmıştır. Bu gün dünyanın çok değişik ülkelerinde 2800’den fazla Meşeyolu köyü nüfusuna kayıtlı veya Meşeyolu köyü kökenli kişi yaşamaktadır. Kafa sayısından ziyade, nitelikli insanlardın meşeyolu köylüleri.

Merkez ilçeye 23 km. uzaklıktaki Meşeyolu köyünün resmi belgelerdeki ilk ve asıl adı olan Kotran, Kortu sözcüğünün Türkçe söylenişidir. Kortu sözcüğü de kort sözcüğünden türemiştir.

Kort : Yamaçtaki az çok düzlük yer.

Kortu : Yamaçtaki az çok düzlük yeri yurt edinenlerin köyü.

Kortu , bir yamacın az çok düzlük yerine kurulmuş önce ,nüfus arttıkça da üç mahalle ve iki mezradan oluşan büyük bir köy olmuştur. Köyün arazisi ve merası yetmeyince de başka yerlerde göçe başlanmıştır. Yani göçle yerleşenler yeniden başka yerlere göç etmeye başlamışlardır. Adından da anlaşılacağı gibi köyün eski adı Zazaca’dır. Köylüler Zaza asıllı ve ana dilleri zazaca’dır